LUMA CONCEPT – Concept store produktów Lifestyle’owych | Polityka prywatności
5
page-template-default,page,page-id-5,woocommerce-no-js,woo-variation-swatches,woo-variation-swatches-theme-bridge,woo-variation-swatches-theme-child-bridge,woo-variation-swatches-style-rounded,woo-variation-swatches-attribute-behavior-blur-no-cross,woo-variation-swatches-tooltip-enabled,woo-variation-swatches-stylesheet-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-3,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Polityka prywatności

Polityka Prywatności informuje Cię o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej https://lumaconcept.pl zwanej dalej Serwisem. Zawartość stron Serwisu stanowi przedmiot praw Administratora i jest prawnie chroniona.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz z siedzibą w Katowicach (40-001) przy ul. Kościuszki 66 o numerze NIP: PL6321852069 i numerze REGON: 278255925. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w tym przy uwzględnieniu zapisów i wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz napisać w sprawie swoich danych osobowych na adres Luma Concept Łukasz Kachniarz, ul. J. Kruka 49a, 43-600 Jaworzno lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: hello@lumaconcept.pl. Serwis zbiera i wykorzystuje dane o Użytkownikach pozyskane od osób, których te dane dotyczą, w wyniku składania zamówienia lub korzystania z innych funkcjonalności Serwisu. Dane pochodzą z informacji podanych przez Użytkowników, w tym danych podanych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych odbywa się dobrowolnie.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy handlowej, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

Twoje dane osobowe w postaci: (imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, telefonu, adresu pocztowego), przetwarzane są w celu:

  1. a) w celu wykonania umowy o współpracy (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług) lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO).
  2. b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
  3. c) wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. d) w przypadku udostępnienia danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, w oparciu o Twoją zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Masz możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie w stosunku do Ciebie marketingu bezpośredniego, poprzez zaznaczenia okienka checkbox umieszczonego obok klauzuli zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych może nastąpić poprzez oświadczenie o wycofaniu zgody przesłane na adres e-mail: hello@lumaconcept.pl.

Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych do celów marketingowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację określonego celu przetwarzania.

Zbierane informacje o charakterze informatycznym (takie jak: adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny komputera) pozwalają nam dostosowywać strony naszego Serwisu do urządzenia, z którego korzystasz i zapewniają bezpieczeństwo transakcji.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co sprawia, że mogą tymczasowo być przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Administratora, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Są nimi podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT, usług transportowych, operacji płatniczych oraz pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu – przez okres wymagany dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych (przez czas ich trwania) oraz okres potrzebny dla wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – do momentu wycofania zgody – z uwzględnieniem przepisów związanych z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

  1. a) masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
  2. b) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  3. c) przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  4. d) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie

Po zakończeniu przetwarzania Twoich danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Ochrona prywatności

Administrator dysponuje środkami bezpieczeństwa, chroniące dane użytkowników przed ich utratą, modyfikacją lub niewłaściwym wykorzystaniem. Zakłada ochronę wszelkich informacji ujawnionych nam przez Użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników Serwisu. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz Serwis bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów, w tym bez ich zgody na przetwarzania danych osobowych osób, nad którymi sprawują pieczę.

W celu ochrony danych zostaną zastosowane środki zgodne z odnośnymi przepisami prawnymi i administracyjnymi, które dotyczą zabezpieczania danych, w tym wymagające od naszych usługodawców użycia odpowiednich środków ochrony prywatności i zabezpieczenia tych danych.

Polityka cookies

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może skutkować brakiem możliwości lub utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu Usługodawcy.

Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych. Pozwalaj by serwis dostarczał jak najwięcej przydatnych informacji, a także był jak najbardziej pomocne i atrakcyjny. Jednym ze sposobów, dzięki którym Administrator może to osiągnąć, jest zastosowanie plików cookie lub podobnych technik pozwalających przechowywać na Twoim komputerze informacje dotyczące odwiedzin w Serwisie.

Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, instalowania bądź odinstalowania jakiegoś programu komputerowego, nie wnikają w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

Właściciel Serwisu może skorzystać z usług z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Administrator nie zamierza wtedy udostępniać żadnych danych identyfikujących Użytkowników.

W ramach strony internetowej Administratora wykorzystywane są trzy rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies), „sesyjne” (session cookies oraz analityczne: (potwierdzić czy tak?)

Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Administratora do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, liczbie odwiedzin i czasie wizyty, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany. Informacje służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) masz prawo zadecydować o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Instrukcje producentów przeglądarek internetowych, opisujące w jaki sposób zarządzać plikami cookies, dostępne są na:

 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

 

Używając stron internetowych Serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików Cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron internetowych Serwisu. Brak zmiany ustawień potwierdza akceptację dla stosowanych w Serwisie Cookies.

Postanowienia końcowe

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wycofania lub wprowadzenia zmian do funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz wykonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, nie naruszając praw Użytkownika.

Informacja o zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych dostarczy Użytkownikom poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji.

Data ostatniej modyfikacji:

25.09.2018 r.