LUMA CONCEPT – Concept store produktów Lifestyle’owych | Regulamin sklepu
1008
page-template-default,page,page-id-1008,woocommerce-no-js,woo-variation-swatches,woo-variation-swatches-theme-bridge,woo-variation-swatches-theme-child-bridge,woo-variation-swatches-style-rounded,woo-variation-swatches-attribute-behavior-blur-no-cross,woo-variation-swatches-tooltip-enabled,woo-variation-swatches-stylesheet-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-3,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

 

Regulamin sklepu internetowego LUMA_CONCEPT

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy https://lumaconcept.pl prowadzony jest przez LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz z siedzibą w Katowicach (40-001) przy ul. Kościuszki 66 o numerze NIP: PL6321852069 i numerze REGON:

Dana kontaktowe:

 1. LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz

Ul. Józefa Kruka 49a

43-600 Jaworzno

POLSKA

 1. Adres poczty elektronicznej:

hello@lumaconcept.pl

 1. Numer telefonu:

(+48) 791 032 285 – numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 – 17.00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą dostawcy usług telefonicznych Klienta)

 1. Za każdym razem gdy w regulaminie użyte są terminy wymienione poniżej, należy przez nie rozumieć:
 1. LUMA CONCEPT – LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz z siedzibą w Katowicach
  (40-001) przy ulicy Kościuszki 66 o numerze NIP: PL6321852069 i numerze REGON: 278255925
 1. Sklep internetowy lumaconcept.pl – sklep internetowy prowadzony przez
  LUMA CONCEPT dostępny pod adresem https://lumaconcept.pl
 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nie ukończenia przez tą osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych a także osobna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego https://lumaconcept.pl w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego lumaconcept.pl
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z LUMA CONCEPT niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie internetowym lumaconcept.pl
 1. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których LUMA CONCEPT skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym lumaconcept.pl oraz dostarczy zamówiony towar w sposób wybrany przez Klienta na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Zamówienie – zapotrzebowanie zgłoszone przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego lumaconcept.pl na zakup towaru.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego lumaconcept.pl, zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady wykonywania tych umów

§ 2 Informacje o produktach

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego lumaconcept.pl są fabrycznie nowe.
 1. Informacje o cenach, cechach, istotnych właściwościach oraz możliwości indywidualnej konfiguracji towarów dostępne są na stronach produktowych
  i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym lumaconcept.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 1. Ceny produktów zamieszczonych na stronach produktowych Sklepu internetowego lumaconcept.pl nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość zamówienia uwzględniająca koszty dostawy, będąca ceną ostateczną podawana jest na stronie internetowej Sklepu lumaconcept.pl w trakcie składania zamówienia oraz
  w chwili potwierdzenia i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 1. Sklep internetowy lumaconcept.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt oraz zmian z zakresie asortymentu i cen.

§ 3 składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego lumaconcept.pl przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przy czym zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym następującym po nich dniu roboczym.
 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie lumaconcept.pl
 1. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych informacji marketingowych i handlowych. Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana.
 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany w formularzu zamówienia zostanie wysłana przez LUMA CONCEPT wiadomość elektroniczna, która potwierdza otrzymanie i przyjęcie zamówienia do realizacji oraz specyfikację techniczną zakupionego towaru. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od LUMA CONCEPT z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a LUMA CONCEPT.
 1. LUMA CONCEPT zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.
 1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się
  i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia.
 1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta prawidłowego numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich danych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia.

§ 4 Dostawa

 1. Towar będący przedmiotem Zamówienia może być dostarczony na adres wskazany przez Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. W systemie „door to door” ( towar dostarczony jest osobiście przez pracownika LUMA CONCEPT, złożony, sprawdzony i gotowy do użytku). Po dostawie towaru Klient podpisuje „protokół odbioru” towaru po którym na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
 2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej (towar dostarczony przez pracownika firmy kurierskiej w oryginalnym opakowaniu producenta do samodzielnego złożenia). Odbiór przesyłki powinien być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Klienta po którym na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
 1. Towar będący przedmiotem Zamówienia może być odebrany przez Klienta osobiście w siedzibie firmy pod adresem:

LUMA CONCEPT

Ul. Kościuszki 66

40-001 Katowice

POLSKA

Po odbiorze towaru Klient podpisuje „protokół odbioru” towaru po którym na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego lumaconcept.pl dostarczane są w dni robocze.
 1. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy w zależności od wybranego sposobu dostawy dostępne są w chwili realizacji zamówienia na etapie wyboru opcji dostawy towaru.

§ 5 Płatność

 1. Zapłaty za towar będący przedmiotem zamówienia można dokonać:
 1. Przelewem bankowym – realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu należności na konto LUMA CONCEPT.

(NestBank, nr rachunku: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego lumaconcept.pl wynosi 4-6 tygodni licząc od dnia zaksięgowania należności na koncie LUMA CONCEPT.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta w pierwotnie wyznaczonym Czasie realizacji Zamówienia LUMA CONCEPT niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres e-mail lub przekaże informacje drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 1. W przypadku gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, LUMA CONCEPT zaproponuje Klientowi:
 1. Anulowanie całości zamówienia
 1. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym czasie realizacji Zamówienia.
 1. Podział Zamówienia na części i wyznaczenie nowego terminu realizacji Zamówienia w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie była możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie realizacji Zamówienia.
 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z zaproponowanych sposobów realizacji Zamówienia, LUMA CONCEPT dostarczy Klientowi towary co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane o czym LUMA COCNEPT poinformuje Klienta wysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta w formularzu zmówienia adres poczty elektronicznej.
 1. W przypadku anulowania Zamówienia w całości lub jego części LUMA CONCEPT zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  (Dz.U. z 2014r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego lumaconcept.pl umowę na odległość, może w terminie 14 dni od odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią
  z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 1. Konsument może odstąpić od umowy informując LUMA CONCEPT o swojej decyzji
  w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo pocztą na adres: LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz, 43-600 Jaworzno, ul. Józefa Kruka 49a lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@lumaconcept.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym poinformował LUMA CONCEPT o odstąpieniu od umowy. Towar powinien zostać odesłany na adres: LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz, ul. Józefa Kruka 49a, 43-600 Jaworzno.
 1. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Konsument.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy LUMA CONCEPT nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w
  § 7 punkt 11 niniejszego Regulaminu.
 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Konsumenta.
 1. LUMA CONCEPT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 1. Przy zwrocie towaru należy pamiętać, że zwracany towar:
 1. Powinien zostać odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu
 1. Nie powinien być w żaden sposób uszkodzony
 1. Nie powinien nosić jakichkolwiek śladów użytkowania
 1. W przypadku uznania przez LUMA CONCEPT, iż zwrócony towar nie odpowiada wymogom, LUMA CONCEPT może uznać odstąpienie od umowy za nieważne
  i pozostawić Towar do dyspozycji Konsumenta.
 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta
  (Dz.U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia do umowy.
 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 Gwarancja i reklamacje

 1. LUMA CONCEPT jest zobowiązane do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym lumaconcept.pl objęte są gwarancją producenta.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
 1. Przez wysłanie formularza reklamacji pocztą na adres: LUMA CONCEPT
  Łukasz Kachniarz, ul. Józefa Kruka 49a, 43-600 Jaworzno
 1. Przez wysłanie formularza reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: hello@lumaconcept.pl
 1. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura FV) oraz formularz reklamacji informujący o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.
 1. LUMA CONCEPT rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu reklamacji.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów, w związku z zamówieniem w Sklepie internetowym lumaconcept.pl towaru lub korzystaniem z innych funkcjonalności strony, wskażą określone dane osobowe jest LUMA CONCEPT Łukasz Kachniarz z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 66 o numerze NIP: PL6321852069 i numerze REGON: 278255925 (dalej Administrator lub ADO).

2. Osoba, której dane dotyczą może kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: hello@lumaconcept.pl i pod nr tel.: +48 791 032 285

3. Dane osobowe dostarczane przez Klientów do realizacji zamówienia lub korzystania
z innych uprawnień i funkcjonalności strony, na które składają się: (imię i nazwisko, adres
e-mail, telefonu adresu korespondencyjny, adres dostawy, nazwa firmy, numeru NIP firmy, nr rachunku bankowego, nazwa banku wybranego w sposobie płatności), przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, a więc wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz realizacji innych obowiązków prawnych Administratora, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w związku m.in. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Klient udostępni dane osobowe Administratorowi do otrzymywania informacji handlowej – przetwarzane są one na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, będącym prowadzeniem marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcą danych będą podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT, usług transportowych, operacji płatniczych oraz pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu – przez okres wymagany dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych (przez czas ich trwania) oraz okres potrzebny dla wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – do momentu wycofania zgody – z uwzględnieniem przepisów związanych z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.

11. Podanie danych związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez Sklep internetowy lumaconcept.pl. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

12. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.

13. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego lumaconcept.pl zawierane są w języku polskim.
 1. Informacje i cenniki odnoszące się do towarów prezentowanych na stronach produktowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 1. LUMA COCNEPT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem
  w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia.
 1. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia multimedialnego wykorzystywanego przez Klienta do korzystania ze sklepu internetowego lumaconcept.pl mogą powodować różnice między wizualizacją na komputerze lub urządzeniu multimedialnym Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).